بر اساس اعلام بانک ملی، هم اکنون انتقال وجه کارت به کارت تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال در سامانه‌های این بانک فعال شده است. این بانک این افزایش سقف را با هدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا انجام داده است تا از حضور مشتریان به شعب جلوگیری و سلامت آنها حفظ شود. میزان مبلغ انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون‌بانکی از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و پایانه‌های کیوسک بانک ملی در هر شبانه‌روز از مبدا هر کارت به ۱۰۰میلیون ریال افزایش یافته است و کارمزد انتقال وجه بیشتر از ۳۰ میلیون ریال به شکل پلکانی اعمال خواهد شد.