طبق گزارش و تحقیقات به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌ها و تسهیلات منتهی به مهرماه 99 در تمام بانک‌های کشور نسبت به سال قبل و همچنین مهرماه سال 98 افزایش داشته است.

وضعیت حجم سپرده‌ها

براساس این گزارش، حجم مانده سپرده‌ها در انتهای مهرماه سال جاری بیش از 3338 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که در مقایسه با مهرماه 98 افزایشی 40.7 درصدی داشته و از نظر ارزشی نیز مبلغی در حدود 965 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است. همچنین حجم مانده سپرده‌ها درمقایسه با پایان سال 98 نیز حدود 22.9 درصد معادل 621.7 هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است.

به لحاظ استانی نیز، استان تهران با در اختیار داشتن 18134 هزار ملیارد تومان از حجم مانده سپرده‌ها، رتبه اول را در کل کشور کسب کرده است و کمترین حجم مانده نیز با 8.24 هزار میلیارد تومان، مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

وضعیت حجم تسهیلات

شایان ذکر است مانده کل تسهیلات بانکی نیز در پایان مهرماه در مقایسه با اسفند سال 98 و مدت مشابه در سال قبل، افزایش داشته است. مانده کل تسهیلات در مهرماه جاری معادل 2419.6 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مهرماه 1398، 724.9 هزار میلیارد تومان معادل 42.8 درصد افزایش داشته است. همچنین این رقم در قیاس با پایان سال قبل نیز با 484 هزار میلیارد تومان افزایش، رشدی 25 درصدی داشته است.

مطابق گزارش موجود، بیشترین حجم تسهیلات با ارزشی معادل 1557.5 هزار میلیارد تومان به استان تهران اختصاص داده شده است و کمترین حجم مانده تسهیلات نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ارزش 8.29 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.