اکبر کمیجانی، قائم بانک بانک مرکزی، روز گذشته از برنامه‌ریزی برای پرداخت 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان سال 1398 خبر داد.

در سال 1397، 773 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی تخصیص داده شده بود که بخش اعظم این حجم از تسهیلات در راستای سرمایه در گردش و بخشی نیز برای سرمایه ثابت واحدها مورد استفاده قرار گرفته بود. همچنین میزان تسهیلات در سال 96 نیز 671 هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد حجم تسهیلات اعطایی توسط بانک مرکزی از سه سال گذشته تاکنون روندی صعودی داشته است. پرداخت تسهیلات با توجه به بررسی کارشناسی بانک، روشی منطقی است و هدف این است که اقدام شبکه بانکی منجر به استفاده از ظرفیت کامل واحد تولیدی و خدماتی شود. رونق تولید، افزایش میزان اشتغال و جلوگیری از هدررفت منابع بانکی از عمده اهداف بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات می‌باشد.

طبق گفته‌های آقای کمیجانی، از ابتدای امسال تاکنون 750 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی پرداخت گردیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 900 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. 55 درصد این میزان برای سرمایه در گردش و 45 درصد در زمینه سرمایه ثابت پرداخت خواهد گردید.