مؤسسه رتبه‌بندی Standard & Poor’s در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد عمان، ضمن اعلام چشم‌انداز منفی اقتصادی این کشور، رتبه اعتباری عمان را به BB تغییر داده است.

Standard & Poor’s از غیبت اقدامات حمایتی مالی مؤثر در جبران کسری بودجه دولت و محیط نامطلوب خارجی به عنوان عوامل مؤثر بر کاهش رتبه اعتباری عمان خبر داده است. همچنین پیش‌بینی شده است که کسری بودجه دولت عمان به ۸.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. با این حال افزایش قیمت نفت باعث خواهد شد تا این روند در آینده بهبود یابد و به طور متوسط در چهار سال آینده این نسبت به ۸.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این مؤسسه در گزارش خود از اقتصاد عمان اعلام کرده است با وجود تلاش‌های دولت عمان برای فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولی و تنوع‌بخشی به درآمدهای صادراتی، سرعت و میزان اقدامات صورت گرفته برای تحقق چنین هدفی ناکافی بوده است و بدهی خارجی دولت افزایش یافته است.

به جز مؤسسه S&P، دیگر مؤسسات مطرح رتبه‌بندی جهان نیز از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصاد عمان خبر داده‌اند به گونه‌ای که پیش تر مؤسسه Moody’s رتبه اعتباری عمان را Ba1 و چشم‌انداز اقتصادی آن را منفی عنوان کرده بود. مؤسسه رتبه بندی Fitch با دید مثبت‌تری، رتبه اعتباری این کشور را BB+ و چشم‌انداز اقتصادی آن را با ثبات ارزیابی کرده بود.

لازم به ذکر است چشم‌انداز اقتصادی می‌تواند مثبت، منفی یا باثبات باشد. مؤسسات رتبه‌بندی به طور کلی از آمارهای صندوق‌های ثروت، بازنشستگی و سرمایه‌گذاران برای تحلیل وضعیت اعتباری کشورها استفاده می‌کنند.