به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ضمن اعلام نتیجه بیست و ششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401 (مورخ 24 آبان 1401)، به اطلاع می‌رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 1 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

1

حداقل حجم سفارش 500 هزار ورقه است

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.