مؤسسه “تی ام اف” هلند در گزارش جدید خود که بر اساس شاخص‌هایی چون نرخ مالیاتی، هزینه دستمزد نیروی انسانی و بوروکراسی اداری انجام گرفته است، ۷۵ کشور مختلف را بر اساس سختی راه اندازی کسب‌وکار در شاخص “پیچیدگی کسب و کار جهانی” رتبه‌بندی نموده که در این میان کشور یونان در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ در صدر قرار گرفته است. این مؤسسه از فرآیند اداری پیچیده، طولانی و پرهزینه یونان برای راه اندازی کسب‌وکار به عنوان اصلی‌ترین دلیل قرار گرفتن نام این کشور در رده نخست نام برده است. در نقطه مقابل، جزایر کایمن آسان‌ترین کشور برای راه اندازی کسب‌وکار معرفی شده است. بر این اساس، رتبه بندی کشورها از نظر پیچیدگی راه اندازی کسب وکار به شرح زیر می‌باشد: ۱- یونان ۲- اندونزی ۳- برزیل ۴- امارات ۵- بولیوی ۶- اسلواکی ۷- آلمان ۸- ترکیه ۹- چین ۱۰- پرو هم چنین از دیدگاه مؤسسه “تی ام اف” آسان‌ترین کشورها برای راه اندازی کسب و کار به ترتیب جزایر کایمن، تایلند و پاراگوئه می‌باشند.