براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، باید اعطای کلیه تسهیلات آن صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی باشد. بر این اساس در ابتدای سال ۱۳۹۸، ۱۵ فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی با مجموعی به مبلغ 5 میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار تنظیم و جهت امضاء و اجرایی شدن به بانک‌های عامل ارسال شده است.

عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که در سه‌ ماهه ابتدایی سال‌جاری در مجموع ۱۱ فقره از قراردادهای امضا شده با بانک‌ها به مبلغ چهار میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار اجرایی و ابلاغ شده است. از میان ۱۱ بانکی که در سه ماهه ابتدایی امسال قراردادهای آنها ابلاغ و اجرایی شده است، بانک سپه با یک میلیارد دلار، پاسارگاد و ملت هر کدام با ۷۰۰ میلیون دلار و بانک‌های ملی و پارسیان هر یک با ۵۰۰ میلیون دلار بیشترین سهم را داشته‌اند.

طبق تکلیف قانون درصدی سالانه از منابع ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن وارد صندوق توسعه ملی می‌شود تا ضمن ایجاد ذخیره‌ای برای نسل‌های آینده، از منابع آن برای اعطای تسهیلات ارزی و در حجمی محدودتر، تسهیلات ریالی استفاده شود و موجب کمک به توسعه کشور شود.