مدیر عامل بانک رسالت، در نشست ساز و کار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد به وسیله بانک‌ها، که در آخرین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار شد، ضمن معرفی بانک رسالت به عنوان بانکی کمک‌رسان به کسب و کارهای خرد و خانگی، از ماموریت بانک رسالت جهت هدایت اعتبارات بانکی به سوی تولید و اشتغال خبر داد و افزود: باید مسائل و مشکلات بخش‌های فرهنگی، وثیقه‌های بانکی، زنجیره ارزش و… برای پیدایش کسب و کارهای خرد و تامین مالی آنها از طریق شبکه بانکی حل گردد.

بر همین اساس بانک قرض‌الحسنه رسالت در جهت شکوفایی تولید فقط از پنجره بانک و اقتصاد ورود نکرده و در مشاغل کوچک، متوجه این موضوع شده است که صرفا نگاه کردن به پنجره اعتبارات یا تزریق پول کافی نیست.

محمدحسین حسین‌زاده، ضمن اشاره به اقدامات بانک رسالت در این حوزه، از تشکیل یک اکوسیستم به نام شبکه توسعه اجتماعی رسالت خبر داد که شامل شش سازمان (شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت، انجمن حامیان فرهنگ قرض‌الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین، بانک قرض‌الحسنه رسالت، شرکت فرداپ و دانشگاه رسالت) و چند هزار نهاد اجتماعی می‌شود. طبق گفته مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت، این شبکه از نظر ساختار از بیش از ۱۳هزار کانون همیاری اجتماعی تشکیل شده است. متوسط اعضای این کانون‌ها ۱۶۰نفر می‌باشد که در کل حدود چهار میلیون نفر عضو دارند.

حسین‌زاده در ادامه گفت: سبک زندگی بهتر با همیاری اجتماعی، قرض‌الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، از جمله اهداف بانک رسالت می‌باشد. در همین راستا شبکه توسعه اجتماعی، رسالت تمرکز تولید در شهرهای کوچک و روستاها و مصرف آنها در شهرهای بزرگ را برگزیده است.