رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مدتی است که توسط دولت و اتاق‌ بازرگانی ایران به عنوان بخش خصوصی پیگیری و انجام می‌شود. اتاق بازرگانی ایران بدون گرفتن مجوزهای مربوطه و با ایجاد یک مرکز رتبه‌بندی به رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی اقدام نموده است. قبل از این، اتاق بازرگانی ایران درباره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به شدت مورد نقد کارشناسان و مسئولان قرار گرفته بود و بعضی ناظران بازار نیز این اقدام اتاق بازرگانی را بی‌ارتباط به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نمی‌دانند.

با در نظر گرفتن این موضوع که یکی از اهداف رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی بوده است اما سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه‌­ای از ممنوعیت فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی بدون اخذ مجوز از این سازمان خبر داده است. در این نامه آمده است به استناد بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند و طبق ماده 28 همین قانون، تأسیس آنها منوط به ثبت و فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

همچنین چندی پیش نیز سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقدامات اتاق بازرگانی ایران در راه اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران که به صدور مجوز تحت عنوان مؤسسه رتبه‌بندی به 16 شرکت منجر شده است را غیرقانونی و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق کلاهبرداری تحت عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و به تکرار تجربه فاجعه‌بار مؤسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی هشدار داده بود.

اتاق‌ بازرگانی ایران