طبق مصوبه هیئت دولت، کارت‌های اعتباری در طرح خرید اعتباری اضطراری به علت شیوع ویروس کرونا و با هدف حمایت از کسب و کارهای آسیب‌پذیر به اقشاری که فاقد درآمد مشخص هستند اختصاص خواهد یافت.

بر این اساس افراد فاقد درآمد ثابت همچون رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، دستفروشان و نیز کارگران فصلی به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسهیلات موردنظر بهره‌مند خواهند شد. تسهیلات تمهید شده تنها در اختیار 4 میلیون خانوار واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

میزان اعتبار با توجه به تعداد افراد خانواده متفاوت می‌باشد؛ به خانوارهای یک‌نفره اعتبار یک میلیون تومانی و به خانوارهای بیش از یک نفر اعتبار دو میلیون تومانی اعطا خواهد شد. طبق اعلام بانک مرکزی، بانک عامل اعطاکننده تسهیلات همان بانک واریزکننده یارانه افراد می‌باشد.

با اعلام رئیس کل بانک مرکزی، نرخ سود این تسهیلات 12 درصد است و هر نرخی کمتر از این با توجه به بار مالی آن برای نظام بانکی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. بازپرداخت تسهیلات نیز 27 ماهه می‌باشد که 3 ماه از آن با عنوان دوره تنفس منظور گردیده و در واقع تسهیلاتی دو ساله است.

از آنجا که تعهدات توسط بانک‌ها و به صورت الکترونیکی اخذ می‌گردد، خانوارهای واجد شرایط بایستی از مراجعه حضوری به بانک‌ها پرهیز نمایند. لازم به ذکر است داشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی به منزله عدم برخورداری و دریافت این نوع تسهیلات نمی‌باشد.