در ابلاغیه جدید وزارت بازرگانی به مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، فرآیند عملیاتی شدن صدور و تمدید کارت بازرگانی شرح گردیده است. این ابلاغیه حاکی از راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری با امکان بررسی و تأیید کارت‌های بازرگانی است که از تاریخ 98/11/12 اجرایی شده است.

طبق این ابلاغیه وجود سه رکن اصلی به منظور بررسی و تأییدات اولیه مدارک بازرگانان (به عنوان کارشناس)، تأیید نهایی (به عنوان مدیر) و نظارت مستمر (به عنوان ناظر) در نظر گرفته شده است. در این فرآیند مسئولیت تأیید نهایی درخواست‌ها بر عهده مدیر می‌باشد که همان روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌باشند.

بازرگانانی که تاریخ صدور کارت بازرگانی‌شان بعد از اول فروردین ماه سال 97 باشد باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی سامانه جامع تجارت (www.mvcrs.ir)، در بخش عملیات پایه – بارگذاری صلاحیت‌ها – کارت بازرگانی، “درخواست تایید” ثبت نمایند تا بعد از بررسی و تأیید اطلاعات از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، نتایج به صورت یکپارچه و الکترونیکی در سامانه درج گردد. لازم به ذکر است نام کاربری بازرگانان برای ثبت درخواست، کدملی ایشان خواهد بود و رمز عبور نیز به شماره همراه افراد پیامک خواهد شد که قابل تغییر نیز می‌باشد.

صدور و تمدید کارت بازرگانی
صدور و تمدید کارت بازرگانی