هیات وزیران در جلسه ۳ آذر ۱۳۹۸ به استناد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی معلمان را تصویب کرد. مطابق این تصویب‌نامه، منظور از رتبه‌بندی به فرآیند تعیین رتبه‌های پنج‌گانه معلمان براساس سنجش نظام‌مند صلاحیت‌ها و عملکرد آنان گفته می‌شود و این سنجش صلاحیت طبق شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای صورت می‌پذیرد.

 

جزئیات و شاخص‌های رتبه‌بندی:

شایستگی‌های عمومی شامل شرایط عمومی استخدام براساس مقررات استخدامی مورد عمل می‌باشد، شایستگی‌های تخصصی نیز شامل رشته، مدرک تحصیلی، دانش موضوعی مرتبط با محتوای تخصصی دروس آموزشی و امور تربیتی، روش ها و فنون تدریس و هدایت و نظارت آن و در آخر شایستگی‌های حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای، توانایی‌ها و مهارت‌های آموزشی، پرورشی و پژوهشی (کاربردی و مسئله محور)، براساس آزمون‌های الکترونیکی، را شامل می‌شود.

مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند و در صورت کسب صلاحیت‌ها و داشتن شرایط مربوط، می‌توانند به رتبه بالاتر ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع این تصویب‌نامه، برخوردار شوند.

در این طرح همچنین به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ کرده یا می‌کنند، به شرط آنکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان کمتر از ۹۰ درصد نباشد، به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه کسب می‌کنند، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار خواهند شد.

علاوه بر موارد ذکر شده و به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه و شناخت مزایا، موانع و مشکلات مربوط، کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان‌ برنامه و بودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد تا ظرف یک سال آینده، راهکارهای پیشنهادی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه از طریق وزارت آموزش و پرورش به هیئت وزیران ارائه کرده و بررسی‌های لازم و اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

گفتنی است که این تصویب‌نامه از تاریخ اول مهر ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.