بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که سررسید تسهیلات مشمول بخشودگی سود و جرایم از محل اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که قبل از این تا پایان سال ۹۵ اعلام شده بود، به تسهیلات مشمول سررسید شده تا سال ۹۷ و قبل از آن، اعم از تسهیلات جاری و غیرجاری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تعمیم یافت.

بر این اساس، تسهیلات سررسید شده تا پایان سال ۹۷ و قبل از آن، مشمول بخشودگی سود و جرایم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان خواهند شد.

بخشودگی سود و جرایم