شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت که به اختصار به شاپرک معروف است به پشتیبانی سه ابزار ” ابزار پذیرش اینترنتی “،” ابزار پذیرش موبایلی ” و ” ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی ” می‌پردازد. در جدول ذیل به مقایسه تعداد ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در تیرماه و اردیبهشت ماه می‌پردازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های ابزارهای پذیرش اینترنتی، در تیرماه نسبت به ماه قبل خود 1.14 درصد افزایش داشته است.

علت این رشد را می‌توان افزایش هریک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی، ابزار کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی که به ترتیب 0.74 درصد، 4.21 درصد و 1.01 درصد دانست.

 

 

در جدول ذیل به مقایسه تعداد ایزارهای فعالی سیستمی در خرداد و تیرماه سال 99 اشاره شده است. همچنین سهم بازار آنها نیز نمایش داده شده است.

 

عملکرد ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از نظر تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

در نمودار زیر سهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد کل تراکنش‌ها نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشترین سهم تراکنش‌ها به کارتخوان فروشگاهی با سهم 89.99 اختصاص داده می‌شود و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی است که سهمی در حدود 6 درصد دارد و آخرین جایگاه نیز با سهم حدود 3.95 درصد متعلق به ابزارهای پذیرش موبایلی است.

 

 

مهم‌ترین عوامل تاثیرگذاری که باعث بیشتر شدن تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی می‌شود را می‌توان تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل مانند گوشی موبایل یا کامپیوتر، فراگیر بودن آن و وجود محدودیت انجام این تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی عنوان کرد. در صورتی که برای استفاده از ابزار پذیرش موبایل حتماً داشتن موبایل و در استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی دارا بودن اینترنتی امن الزامی می‌باشد.

 

 

در تیرماه سال 99 میانگین متوسط تراکنش‌های ابزارهای پذیرش معادل 252 تراکنش است که این تعداد در مقایسه با ماه قبل 9.48 واحد افزایش داشته است. ابزار پذیرش اینترنتی عمده‌ترین عامل در جهت بالارفتن این میانگین است. با بررسی میانگین تعداد تراکنش‌های اینترنتی در تیر و خرداد سال جاری، افزایش 13.52 درصدی تراکنش‌ها محسوس است.

 

در جدول ذیل به بررسی شاخص میانگین تراکنش‌های هریک از ابزارهای فعال سیستمی می‌پردازیم.

 

 

همچنین جدول ذیل دربردارنده اطلاعات میانگین مبلغ هر تراکنش در هریک از ابزارهای پذیرش است. طبق جدول ذیل، کمترین ارزش ریالی مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده و در مقابل رتبه نخست در ارزش ریالی به ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌رسد.