در این مقاله که از سوی شرکت رتبه‌بندی اعتباری Standard and Poor’s نگاشته شده است به موضوعات مختلفی در حوزه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری پرداخته شده است که شامل محورهای زیر می‌باشد:

  • رتبه‌بندی اعتباری چیست؟
  • چرا رتبه‌بندی اعتباری مهم می‌باشد؟
  • چه کسانی از گزارشات رتبه‌بندی اعتباری استفاده می‌کنند؟
  • معرفی انواع آژانس‌های رتبه‌بندی
  • مراحل استنتاج و اعلام یک گزارش اعتباری
  • و ….

مقاله مورد نظر را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: https://www.spratings.com/documents/20184/760102/SPRS_Understanding-Ratings_GRE.pdf