موسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصادی و اعتباری کشور ایتالیا در سال 2020 پرداخته است. طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود وضعیت اعتباری ایتالیا در سال 2020 به دلیل ثابت بودن نرخ بیکاری و همچنین شرایط خوب و پایدار نرخ بهره، همچون سال گذشته باثبات باشد. در این گزارش عنوان شده است که تمام طبقات دارایی‌های اقتصادی این کشور در سال پیش رو ریسک پایینی خواهند داشت.

طبق گزارش موسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا در مقایسه با سال 2019، رشد 0.5 درصدی داشته باشد و نرخ بیکاری نیز در حدود 10% باقی بماند. همچنین طبق برآوردها، عملکرد سرمایه‌گذاری و نیز معاملات اوراق قرضه در سال 2020 بدون نوسان ادامه خواهد داشت.