گزارش اعتباری شرح مفصلی از تاریخچه اعتباری افراد است که توسط دفاتر اعتباری تهیه می‌گردد. دفاتر اعتباری اطلاعات مالی افراد را جمع‌آوری کرده، گزارش‌های اعتباری لازم را براساس اطلاعات ایجاد کرده و در اختیار وام‌دهندگان، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی که قصد اعطای اعتبار دارند، قرار می‌دهند. وام‌دهندگان نیز از گزارشات اعتباری به همراه سایر جزئیات، برای تعیین اعتبار افراد استفاده می‌کنند. به طور کلی دو نوع درخواست گزارش اعتباری وجود دارد:

1- فرد درخواست تسهیلات برای موسسه اعتباری خاصی ارسال می کند و این موسسات نیاز به گزارش اعتباری متقاضی دارند. در این صورت در ذیل گزارش اعتباری صادر شده، اسم شرکت یا موسسات درخواست کننده گزارش اعتباری قید می‌گردد.

2- گزارش اعتباری از طرف موسسات کاریابی، شرکت‌ها و ارگان‌های استخدام کننده، شرکای سرمایه‌گذاری و یا موسسات اعتباری جهت تمدید اعتبار فرد درخواست می‌گردد و نیازی به درخواست گزارش اعتباری متقاضی نمی‌باشد.

اطلاعات موردنیاز برای تهیه گزارش‌های اعتباری شامل اطلاعات فردی، شغلی، عمومی، حساب‌ها و اعتبارات می‌باشد. در ادامه مختصراً جزئیات هریک از اطلاعات موردنیاز ذکر می‌گردد 1- اطلاعات فردی: نام و نام خانوادگی، شماره تأمین اجتماعی، تاریخ تولد، شماره تماس، کد پستی، ذکر حدود سه آدرس مرتبط با متقاضی.

2- اطلاعات شغلی: نام شرکتی که فرد در حال حاضر در آن مشغول به کار است، سمت فرد، حقوق دریافتی، تاریخ استخدام، آدرس و شماره تماس محل کار فعلی، نام شرکتی که فرد در آن قبلاً شاغل بوده است، حقوق دریافتی پیشین، تاریخ فراغت از کار، علت ترک شغل.

3- گزارشات عمومی: ناهنجاری‌های اجتماعی ایجاد شده توسط فرد، دعاوی شکایات، رأی‌های صادره در دادگاه‌ها، کیفر خواست‌های صادرشده

4- اعتبارات و حساب‌ها: اعتبارات شامل دو بخش است: اطلاعات راجع به کارت‌های اعتباری دریافتی از شرکت‌های مختلف و اطلاعات راجع به وام‌های دریافتی از بانک‌ها

– اطلاعات کارت‌های اعتباری شامل نام شرکت اعتباردهنده، شماره مشتری، شماره حساب فرد، نوع صنعت و فعالیت شرکت اعتباردهنده، تاریخ دریافت کارت و افتتاح، تاریخ مسدود شدن کارت و تاریخ گزارش‌گیری اعتباری می باشد.

– وام‌های دریافتی از بانک‌ها نیز شامل بررسی حساب‌ها از نظر در جریان بودن و یا بسته بودن، تاریخ گزارش‌گیری، تاریخ افتتاح حساب، نوع حساب (جهت سرمایه گذاری و یا رهنی)، بالاترین میزانی که قابل وام‌دهی است، میزان محدودیت اعتباری، میزان بازپرداخت، معوقات بازپرداختی در سه گروه 30، 60 و 90 روزه و … می باشد.

– در قسمت بررسی حساب افراد، جنبه‌های متفاوتی وجود دارد مانند: وضعیت حساب (از لحاظ باز یا بسته بودن)، نوع حساب (از لحاظ چرخشی بودن و یا حساب مخصوص وام)، مدت زمان پرداخت اقساط، زمان افتتاح یا مسدود نمودن حساب و …

در گزارشی که توسط سایت TransUnion صادر می‌گردد، سه نوع اطلاعات به علاوه رتبه اعتباری در اختیار نهاد درخواست‌کننده قرار می‌گیرد: 1- نمای کلی تجارت 2- وضعیت حساب‌ها 3- اطلاعات خطوط اعتباری

نمای کلی تجارت شامل کلیه حساب‌های فرد، حساب‌های جاری، حساب‌های تازه افتتاح شده، حساب‌های فعالی که سررسید آنها در گذشته بوده است و همچنین حساب‌های بسته و قدیمی که در گذشته سررسید داشته‌اند، میباشد.

وضعیت حساب‌ها شامل اطلاعات حساب‌های وامی که تاکنون متقاضی پرداخت کرده است، حساب‌های حال حاضری که معوقات دارد، حساب‌های گذشته‌ای که معوقات داشته است، میزان مبالغی که فرد تاکنون پرداخت نکرده است و بدهکار است و حداقل میزان بازپرداخت در هر ماه می‌باشد. اطلاعات خطوط اعتباری شامل گزارشی از میزان محدودیت‌های اعتباری، میزان مبلغی که تاکنون متقاضی وام دریافت کرده است، جمع کل وام‌های رهنی، جمع کل وام‌های اعتباری و یا همان کارت‌های اعتباری، جمع کل وام‌های تحصیلی، ماشین و ….، لیست تعداد افراد یا شرکت‌هایی که طی 6 ماه گذشته درخواست گزارش اعتباری فرد را داشته‌اند و گزارشات عمومی مانند شکایات و کیفرخواست‌ها می‌باشد.