موسسه بین المللی اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد: اقتصاد جهان در سال جاری شاهد کمترین رشد جهانی از رکود 2009 تا به حالا بوده است. موسسه بین المللی اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مودیز انتظار دارد اقتصاد جهان همچنان آسیب‌پذیر باقی بماند. اگرچه مودیز رکود را در سال 2020 پیش‌بینی نمی‌کند اما هشدار داده است که تهدیدهای شرایط اعتباری در بحبوحه بی‌ثباتی سیاست تجاری در سراسر جهان افزایش می یابند.

موسسه بین المللی اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مودیز اعلام کرد: ریسک رکود در اروپا و آمریکا هم چنان بالا می ماند، در حالی که در چین طرح های متعادل‌سازی داخلی چالش‌هایی را برای حفظ رشد سریع اقتصاد این کشور ایجاد می‌کند. موسسه اعتبارسنجی مودیز تاکید کرد که این تهدیدها، حول درگیری تجاری چین و آمریکا، بی‌ثباتی‌های ناشی از برگزیت و همچنین افزایش سایر درگیری های دوجانبه متمرکز می‌شوند.

موسسه اعتبارسنجی مودیز همچنین انتظار دارد نرخ بهره پایین بماند و منحنی سود در چندین سال آینده ثابت باشد. طبق گفته مودیز، نرخ پایین بهره، هزینه‌های وام گیری را برای دولت‌ها و شرکت‌ها پایین نگه می‌دارد؛ اما فضای عملیاتی سختی را برای بانک‌ها و شرکت های بیمه ایجاد می‌کند.