موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی فیچ اعلام کرد: اسعتفای ترزا می و پیروزی قدرتمند حزب برگزیت در انتخابات مجلس اتحادیه اروپا با 31.6 درصد آراء، احتمال تحقق برگزیت بدون هیچ توافقی را افزایش داده است.

فیچ با بیان این موضوع که تحقق نامنظم برگزیت ممکن است بر چشم انداز اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت انگلستان تاثیر منفی داشته باشد، رتبه اعتباری انگلیس را در ارزیابی که در تاریخ 26 آوریل سال جاری انجام داده است در سطح «AA» و چشم انداز اعتبار مالی آن را “پایدار” اعلام کرد.

نخست وزیر بعدی بریتانیا برای ایجاد جو مصالحه برای برگزیت، با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد. در آینده انتخابات عمومی، دومین رفراندوم یا تقویم جدید تعویق برگزیت در دستورکار قرار خواهد گرفت. گفتنی است مردم بریتانیا در 23 ژوئن 2016 طی یک رفراندوم با 52 درصد آراء به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند.

پیش از این قرار بود در 29 مارس 2019 بریتانیا رسما از اتحادیه اروپا خارج شود اما پارلمان این کشور لایحه تعویق برگزیت تا 30 ژوئن را تصویب کرد. پارلمان بریتانیا نیز برگزیت را سه بار رد کرده است. مجلس انگلستان لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن دولت مجبور است برای اجتناب از اجرای بدون توافق برگزیت، از اتحادیه اروپا درخواست مهلت کند.