شرکت خودروسازی فرانسوی رنو پس از یه دهه سودآوری، از زیان سالانه شرکت رونمایی کرد. همین امر باعث شد که موسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری رنو فرانسه را به سطح بی‌ارزش کاهش دهد. برهمین اساس موسسه اعتبارسنجی مودیز در آخرین گزارش خود درباره این شرکت خودروسازی، رتبه بلندمدت بدهی این شرکت را به سطح Ba1 تنزل داد. رتبه اعتباری رنو زمانی تاثیر منفی خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم از رتبه سرمایه‌گذاری این موسسه یک سطح پایین‌تر است. در بخشی از این گزارش آمده است که بدلیل پیش‌بینی کاهش سودآوری این شرکت خودروسازی پس از انتشار دستورالعمل سال آینده و همچنین ادامه رکود و تضعیف محیط‌های کسب و کار بین‌المللی، اینکه رنو بتواند به حاشیه سود گذشته خود بازگردد، به دور از انتظار است.