چکیده

بانکداری بدون ربا و متعارف نسبت به یکدیگر تفاوت­‌های اساسی و بنیادی دارند. از جمله این تفاوت‌­ها می‌توان به ­نحوه مشارکت سپرده‌‌گذار در سرمایه‌­گذاری، نحوه تسهیم ریسک در این دو بانکداری، وجود نرخ بهره، آگاهی سپرده‌­گذار از سرنوشت سپرده­‌اش و نحوه ضمانت سپرده‌­های بانکی از سوی بانک­‌ها اشاره کرد. براساس تفاوت‌های ذکر شده می‌توان عملکرد و کارایی سیستم ضمانت سپرده‌­ها را در این دو بانکداری به چالش کشید.

در این تحقیق با تحلیل تفاوت­‌های بانکداری متعارف و بدون ربا و تطابق آن از منظر تضمین سپرده­‌ها، ضرورت وجود ضمانت سپرده‌ها برای این دو نظام بررسی شده است. براساس نتایج این تحقیق، وجود ضمانت سپرده‌ها برای نظام بانکداری ربوی نسبت به حالت اسلامی ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد. همچنین با تطبیق این نتایج با نظام بانکداری ایران مشاهده شد که بانکداری ایران به بانکداری ربوی شباهت بیشتری دارد تا بانکداری اسلامی که این موضوع خود وجود سیستم ضمانت سپرده‌ها را برای بانکداری ایران ضروری و لازم می‌داند.

 

واژگان کلیدی:

ضمانت (بیمه) سپرده؛ بانکداری بدون ربا؛ بانکداری ربوی

 

نویسنده:

یعقوب فاطمی زردان

 

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید :

http://jifb.ibi.ac.ir/article_85170_98437c6dbdcbabd2ee7e0b8f0676c0c4.pdf