موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری مودیز(Moody’s) در آخرین گزارش خود، رتبه اعتباری کشور عربستان را در سطح A1 عنوان کرد و چشم انداز این کشور را از پایدار به منفی تغییر داد.

سطح A1 پنجمین مرحله از بالاترین رتبه اعتباری می‌باشد و موسسه مودیز به علت افزایش تهدیدات مالی ناشی از فروپاشی قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا، رتبه اعتباری کشور عربستان را در این سطح قرار داده است. نزول رتبه اعتباری یک کشور به سطح پایین‌تر، نشان از کاهش قدرت اقتصادی و سطح اعتماد به توانایی اقتصاد به منظور جذب سرمایه گذاری‌ها و به دنبال آن افزایش ریسک بدهی و استقراض کشور می‌باشد. این فرآیند باعث افزایش نرخ بهره وام‌ها و اوراق مشارکت خواهد شد.