بیزینس اینسایدر، به تازگی رتبه‌بندی کشورها بر اساس اندازه‌گیری حجم تولیدات ناخالص داخلی آنها را منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد آمریکا با ۲۱ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست این رتبه‌بندی قرار دارد و پس از آن کشورهای چین، ژاپن، آلمان و انگلستان به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم این رتبه‌بندی قرار دارند.

میزان تولید ناخالص داخلی به تریلیون دلار کشور ردیف
21 آمریکا 1
9.2 چین 2
5.2 ژاپن 3
4.2 آلمان 4
3.2 انگلستان 5
2.9 هند 6
2.8 فرانسه 7
1.86 ایتالیا 8
1.8 برزیل 9
1.8 کانادا 10