چکیده:

در دهه‌های اخیر ثبات مالی به‌عنوان یک هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته است. بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بسیاری، از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بین‌الملل، گزارش‌های فراوانی را در زمینه ثبات مالی منتشر کرده و بخش بزرگی از فعالیت‌های تحقیقاتی خود را به مطالعه در این زمینه اختصاص داده‌اند. در یک تعریف ساده، ثبات مالی به شرایطی اطلاق می‌‌شود که سیستم با شرایط بحرانی مواجه نشده باشد.

عوامل متعددی بر ثبات‌مالی تأثیرگذارند که از مهم‌ترین آن می‌توان به متغیرهای اقتصاد کلان (تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز) و شرایط ویژه بانک‌ها (میزان سودآوری بانک‌ها، نسبت وام به دارایی آن‌ها و نسبت هزینه به درآمد بانک‌ها) اشاره کرد. ثبات مالی بر عملکرد مؤسسات مالی و بانک‌ها تأثیر مثبتی دارد و کارایی فعالیت‌های آن‌ها را ارتقا می‌دهد. از این‌رو در این مقاله هدف این است که ثبات‌مالی در بانک‌های ایرانی منتخب شاخص‌سازی شود و با هم مقایسه گردد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که میزان ثبات‌مالی در بانک‌های مورد مطالعه متفاوت بوده و ثبات‌مالی در بانک‌های خصوصی و دولتی یکسان نیست.

 

واژگان کلیدی:

ثبات‌مالی، متغیرهای بانکی، متغیرهای کلان اقتصادی .

نویسندگان:

میرناصر میرباقری هیر، محمدرضا ناهیدی امیرخیز ، سیامک شکوهی فرد

   

این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Documents/1396/11/19/13961119000829.pdf