طبق آخرین گزارش موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ، توافق تجاری آمریکا و چین در فصل اول مذاکرات، بین این دو غول اقتصادی جهان به پدید آمدن توازن در رشد اقتصادی جهانی کمک شایانی می‌کند، با این حال باید توجه داشت که وضعیت نامشخص و مبهم همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

مرکز رتبه‌بندی فیچ در قسمتی از این گزارش آورده است: توافق در فصل اول مذاکرات تجاری دو کشور امیدوارکننده بوده و انتظار می‌رود که این مهم باعث ثبات رشد اقتصادی جهانی در سال 2020 شود.

طبق پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی کشور چین بعد از این توافق ممکن است تا 0.2 واحد بالاتر از میزان آن برای دسامبر سال گذشته، رشد کند. بر همین اساس، کارشناسان رشد اقتصادی امسال چین را 5.9% تخمین می‌زنند.

قابل ذکر است که دو کشور چین و آمریکا در روز 15 ژانویه به‌طور رسمی مرحله نخست توافق‌نامه اقتصادی و تجاری خود را در واشنگتن امضا کردند و طبق این توافق صادرات آمریکا به چین رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد.