اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اعتباری:

دو دلیل اصلی برای طبقه‌بندی، عوامل موثر و متفاوت در ارزیابی اعتباری و دیگری نوع داده‌ها و در دسترس بودن داده‌ها می‌باشد.داده‌های لازم برای تمام بخش‌ها را به طور کلی می‌توان در سه گروه عمده قرار داد که در ادامه ذکر می‌گردد:

1- اطلاعات و داده‌های کمی: این نوع داده ها به طور کلی به مقادیر عددی قابل اندازه گیری عینی اشاره دارند که می‌توانند مربوط به گذشته، حال و یا آینده باشند. داده‌های کمی گذشته و حال به مقادیر واقعی ثبت شده اشاره دارند؛ مانند صورت‌های مالی سالانه، داده‌های مربوط به فعالیت حساب‌های بانکی و معاملات کارت‌های اعتباری. در مقابل داده‌های کمی آینده به مقادیر پیش‌بینی شده براساس مقادیر واقعی اشاره دارد؛ پیش‌بینی جریان نقد و یا محاسبات بودجه‌ای از این قبیل هستند.

2- اطلاعات و داده‌های کیفی: این نوع داده‌ها مقادیر کیفی مربوط به گذشته، حال و حتی آینده می‌تواند باشد. داده‌های کیفی گذشته یا حال تخمین‌های ذهنی برای داده‌های خاص هستند. این برآوردها براساس دانش به‌دست آمده از گذشته است؛ ارزیابی سیاست‌های تجاری از نوع داده‌های کیفی می‌باشد. داده های کیفی آینده مقادیر پیش بینی شده‌ای هستند که در حال حاضر نمی‌توانند در شکل‌های مشخص بیان شوند؛ نمونه‌هایی از این داده‌ها شامل استراتژی‌های تجاری، ارزیابی‌های توسعه تجارت آینده یا ارزیابی ایده‌های تجاری است. در داخل بانک ، منابع احتمالی داده‌های کمی و کیفی شامل موارد زیر است: – سیستم‌های عملیاتی – مراکز تکنولوژی ارتباطات – برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های کاربردی دیگر – پرونده‌ها و بایگانی‌ها

3- اطلاعات و داده‌های خارجی: برخلاف دو دسته بحث شده در بالا، این نوع داده‌ها به اطلاعاتی اطلاق می‌شوند كه بانك نمی‌تواند براساس روابط مشترك داخلی از جمع آوری كند و باید از ارائه دهندگان اطلاعات خارجی تهیه شود. منابع احتمالی داده‌های خارجی شامل موارد ذیل است: * آژانس‌های عمومی (به عنوان مثال دفاتر آماری) * ارائه‌دهندگان اطلاعات تجاری ( آژانس‌های رتبه‌بندی خارجی، آژانس‌های گزارش‌دهی اعتباری و …) * سایر منابع داده‌ها و اطلاعات ( اطلاعات مربوط به بازار سرمایه، اطلاعات مربوط به نوسانات قیمت و ارز و سایر اطلاعاتی که ثبت می‌گردد)

الف) اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی اعتباری دولت‌ها و بخش عمومی: به طور کلی ، بانک‌ها به اطلاعات داخلی دولت‌های مرکزی ، بانک‌های مرکزی و دولت‌های منطقه به عنوان قرض‌گیرنده دسترسی ندارند. بنابراین، لازم است اطلاعات مربوط به اعتبار را از منابع داده خارجی استخراج کنند. در زیر به ارائه انواع داده‌های مورد نیاز جهت ارزیابی دولت و بخش عمومی اشاره می‌گردد:

 

اطلاعات کمی

اطلاعات کیفی

اطلاعات خارجی

 

ب) اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی ارائه‌دهندگان خدمات مالی:

خدمات مالی

 

پ) اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی مشتریان شرکتی (اشخاص حقوقی – رسته سرمایه‌گذاران و صاحبان مشاغل):

ارزیابی مشتریان شرکتی

 

ت) اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی مشتریان شرکتی (اشخاص حقوقی – رسته وام‌های تخصصی):

ارزیابی مشتریان شرکتی

 

ث) اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی مشتریان خرد:

ارزیابی مشتریان خرد