مطالب اخیر

کارت اعتباری ابزار پرداختی است که برای کاربران (دارندگان کارت) صادر می شود تا دارنده کارت را قادر به پرداخت برای کالاها و خدمات براساس قول دارنده کارت به صادرکننده کارت برای پرداخت مبلغ به علاوه سایر هزینه‌های توافق شده، کند.

اخیراً شرکت‌های رتبه‌‌بندی اعتباری بر بسیاری از فرآیندهای جدید پویا همچون سیاست‌گذاری‌ها، فعالیت دولت‌ها و شهرداری‌ها تاثیر می‌گذارند. به دلیل اهمیت نقش شرکت‌های اعتباری، نباید از آنها و نحوه رتبه‌دهی یا اعتبارسنجی آن‌ها غافل شد و بایستی به لحاظ استراتژیک در فعالیت‌های هر شرکت، بنگاه، دولت، شهرداری و … لحاظ گردد.  

وضعیت اعتباری در بخش‌های مختلف اقتصاد و نیز در سمت تجهیز منابع یعنی سپرده‌های بانکی بررسی می‌شود. رفتار چرخهٔ اعتباری بخش‌های اقتصادی و نیز رفتار چرخه‌ای سپرده‌ها نشان‌دهندهٔ اثرپذیری چرخه‌های اعتباری از بخش حقیقی به‌دلیل نوسانات منابع بانکی است.

در اين مطالعه، مديريت عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصی در ايران از طريق تعيين عوامل تاثيرگذار بر رفتار سرمايه‌گذاري بخش خصوصی مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سرمايه‌گذاري از طريق ايجاد فرصت‌هاي شغلي و منابع درآمدي جديد، از جايگاه خاصي در رشد و توسعه اقتصادي برخوردار است.

درختان تصمیم‌گیری به عنوان يکي از تکنيک‌هاي داده کاوي کاربرد زيادي در اعتبارسنجي مشتريان بانک و شناسايي آن ها براي اعطاي تسهيلات اعتباري دارد. مساله اصلي در پيچيدگي درختان تصمیم‌گیری ، اندازه بيش از حد، عدم انعطاف پذيري و دقت کم در طبقه‌بندي است.

از نظر قرآن کریم، اصول لزوم رعایت عدالت اجتماعی، خلیفه اللهی انسان، لزوم وفای به عهد، لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بازار مالی مسلمانان، قوام جامعه بودن اموال، لزوم استفاده صحیح از اموال و ندادن مال به سفیه و اصل لاضرر در معاملات و روابط مالی، باید جهت دهنده رفتار بانکداری اسلامی در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد که به دلالت التزامی بر اعتبارسنجی دقیق مشتریان با هدف کاهش ریسک اعتباری اشاره دارد.

انتخاب سهام مناسب برای سرمایه گذاری سودآور یکی از مسایلی است که همواره در بازارهای مالی مورد توجه بوده است. اگر سرمایه گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری نماید، می تواند به بازدهی بیش ازمیانگین بازار دست یابد. مقایسه شرکت های مختلف براساس صنعتی که شرکت به آن تعلق دارد و تشخیص صنایع برتر از طریق بررسی عملکرد آنها می تواند راهنمای مفیدی برای ذی نفعان این عرصه باشد.

سرمایه گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت اند از: شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های مشترک. این دسته از سرمایه گذاران به نظر می رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه‌بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه‌بندی صنایع مختلف استفاده شده است.

ریسک اعتباری، ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی وام گیرندهدر قرارداد است. در پیشینه پژوهش مطالعات زیادی از قیمت گذاری اختیار برای ارزیابی و تحلیل ریسک اعتباری استفاده کرده اند و بر اساس نوسان پذیری دارایی ها، فاصله تا نکول و به طور جامع تر احتمال نکول، شرکت ها را رتبه‌بندی کرده اند. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای قیمت گذاری اختیار استفاده می شود.

صنعت بانکداری در مسیر کسب و کار خود در سراسر جهان، دستخوش تغییر فوق‌العاده‌ای شده است. همچنین این صنعت شروع به شناخت تکنیک‌ها و مهارت‌های استفاده از داده‌کاوی برای استفاده در رقابت بازار بانکی کرده است. بانک‌ها با استفاده از ابزار داده‌کاوی به بخش‌بندی مشتریان، مطالعه سوددهی، رتبه‌بندی اعتباری و پیش‌بینی پرداخت تسهیلات و وصول مطالبات، بازاریابی، شناسایی و کشف تقلب در تراکنش‌ها و غیره توجه کرده‌اند.