استاندارهاي ضعيف اعطاي تسهيلات، مديريت ناکارآمد ريسک پرتفوي اعتباري، عدم آگاهي نسبت به کاهش کيفيت مطالبات و افزايش مطالبات غيرجاري و ارزيابي ضعيف اين واقعه و آثار آن را مي‌توان از مشکللات اساسي مؤسسات اعتباري دانست. براي کنترل و کاهش اين مشکلات، راهکارهاي متعددي از جمله طبقه‌بندي دارايي‌ها، ذخيره‌گيري و استفاده از الزامات کفايت سرمايه راهگشا است. اما استفاده از نظام اعتبارسنجي دقيق مشتريان نيز در کنار موارد ذکر شده مي‌تواند به مؤسسه اعتباري کمک کند تا براساس معيارهاي همسان اقدام به اعطاي تسهيلات به هر پرونده اعتباري کرده و پرتفوي خود را مديريت نمايد. همچنين بانک مي‌تواند با قيمت‌گذاري تسهيلات براساس مشخصه‌هاي ريسک مشتريان، پوشش مناسبي را در مقابل احتمال نکول مشتريان و در نتييه ريسک اعتباري ایجاد نماید. به دليل اهميت ريسک اعتباري در شبکه بانکي، بانک مرکزي اقدام به مطالعات گسترده‌اي در اين حوزه نموده است که از مهمترين نتايج آن مي‌توان به ترجمه “اصول مديريت ريسک اعتباري و بهترين رويه‌هاي افشکاي ريسک اعتباري“، تهيه “مجموعه رهنمودهايي براي مديريت مؤثر ريسک اعتباري” و تشکيل کارگروه ريسک اعتباري به منظور به روز رساني دستورالعمل ريسک اعتباري براي تطبيق هرچه بيشتر با استانداردهاي روز دنيا اشاره کرد. در ادامه همين روند و بازخواني مقررات ساير کشورها در دو فصل پيشرو اقدام به ترجمه دستورالعمل‌هاي ريسک اعتباري کشور مالزي نموده‌ايم. کشور مالزي از لحاظ کارآمدي و به روز بودن مقررات بانکي از بهترين کشورها در قاره آسيا است و علاوه بر آن وجود بانکداري اسلامي در کنار بانکداري متعارف دليل ديگري است که توجه به مقررات بانکي اين کشور را بيش از پيش ضروري مي‌نمايد.

ناشر: معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   مقاله موردنظر را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: https://www.cbi.ir/page/18592.aspx