بخش اول کتاب حاضر مروری بر مشخصه‌های مدیریت ریسک اعتباری برای دستیابی به شناخت نقاط قوت و ضعف‌های سیستم‌های ارزیابی ریسک می‌باشد. در بخش دوم بینش‌ها و انعکاس‌هایی در مورد نیاز به توسعه ساختاری جدید از سیستم‌های رتبه‌بندی فراهم شده است و نهایتاً بخش سوم کتاب به نام رتبه‌بندی اعتباری، در یک سناریوی تکامل‌یافته بر نقشی که رتبه‌بندی می‌تواند در مدرن‌تر و موثر شدن استراتژی تأمین مالی کسب و کارها ایفا نماید، تأکید دارد.

  نویسندگان: مایکل مودینا مترجمان: وحید فرمان‌آرا ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان سال انتشار: 1396