بانک مسکن یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تخصصی کشور است که در زمینه ارائه تسهیلات به منظور تأمین مسکن موردنیاز هم‌وطنان فعالیت می‌نماید. این بانک با ارائه انواع تسهیلات که در میزان سقف مبلغ تعیین شده و سایر شرایط موردنیاز متقاضیان متنوع هستند، در راستای هدف خود که همان رفع یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین احتیاجات اقشار مختلف جامعه است، تلاش می‌نماید. در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با معرفی انواع تسهیلات بانک مسکن و ذکر جزئیات هر کدام از طرح‌های تسهیلاتی از جمله شرایط و مقررات، نحوه دریافت تسهیلات، چالش‌های هر طرح و …، گامی هر چند کوچک در راستای اطلاع‌رسانی و کمک به متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک مسکن برداشته شود.

 

1- تسهیلات خرید خانه:

 

تسهیلات اعطایی بانک مسکن به منظور خرید خانه برای شهرهای مختلف طبق طبقه‌بندی ذیل می‌باشد:

الف) شهر تهران

ب) شهرهای بزرگ مانند کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، قم و شیراز

پ) مراکز استان‌ها و شهرهایی که بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارند.

ت) سایر شهرها

در ادامه به توضیح مفصل شرایط و خصوصیات هر نوع تسهیلات مطابق دسته‌بندی بالا اشاره می‌گردد:

 

الف) تسهیلات خرید خانه در شهر تهران:

 

برای خرید خانه در شهر تهران 7 نوع تسهیلات ارائه گردیده است که هر کدام منابع و مبالغ مخصوص به خود را دارد.

1- تسهیلات 800 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم؛

2- تسهیلات 200 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن؛

3- تسهیلات 1600 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم (ویژه زوجین)؛

4- تسهیلات 1000 میلیون ریالی از محل اوراق ممتاز؛

5- تسهیلات 2000 میلیون ریالی از محل اوراق (ویژه زوجین)؛

6- تسهیلات 2500 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن جوانان؛

7- تسهیلات 120 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن؛

 

الف- 1) تسهیلات 800 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم؛

 

این تسهیلات مختص شهروندان تهرانی می‌باشد که اقدام به خرید اولین خانه خود می‌نمایند. محل تخصیص تسهیلات، صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌باشد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

متقاضی دریافت تسهیلات حتماً بایستی 18 سال تمام داشته باشد. افراد مجرد، افرادی که همسر آنان فوت کرده و یا متارکه کرده‌اند نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند در صورتی که دارای درآمد مکفی و مستقل باشند. همچنین طی استعلامه که به عمل می‌آید، فرد نباید از تاریخ 01/08/97 به بعد از تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده باشد. همچنین خانه اولی بودن فرد متقاضی از شروط اساسی است.

افرادی که متأهل هستند نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. لذا شرط نداشتن خانه برای متقاضی و همسر وی بررسی می‌شود. متقاضی و همسر وی همچنین نباید از هیچ‌گونه امکانات دولتی و یا تسهیلات سایر بانک‌ها برای خرید و یا ساخت خانه از تاریخ 01/08/97 استفاده کرده باشند.

دو نوع نرخ سود برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است که براساس نوع عقد تسهیلات و نوع خانه اجرایی می‌گردد. نرخ سود تسهیلات در قالب فروش اقساطی 8 درصد بوده و نرخ سود تسهیلات خرید خانه در بافت فرسوده 6 درصد است.

ملک مورد نظر دارای محدودیت است و نباید بیش از 20 سال از تاریخ صدور جواز ساخت آن گذشته باشد.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت 12 سال می‌باشد و همچنین امکان بازپرداخت به دو روش پلکانی و ساده امکا‌ن‌پذیر خواهد بود.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– سپرده‌گذاری: سپرده‌گذاری برای این طرح به دو صورت امکان‌پذیر است. در حالت اول حداکثر مبلغ سپرده‌گذاری 40 میلیون تومان است و پس از گذشت یک سال امکان دریافت وام وجود دارد. در حالت دوم، حداقل مبلغ سپرده‌گذاری 13.5 میلیون تومان است و پس از گذشت سه سال امکان دریافت وام وجود دارد.

– ارائه درخواست وام پس از گذشت مدت زمان مذکور

– بررسی شرایط و ارائه مدارک و معرفی تضامین.

   

الف – 2) تسهیلات 200 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن؛

 

تسهیلات 200 میلیون ریالی به تمام متقاضیان حقیقی متأهل و مجرد تعلق می‌گیرد و حتماً نیاز نیست که فرد وام‌گیرنده خانه اولی باشد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

تمام متقاضیان حقیقی می‌توانند از این طرح استفاده نمایند و محدودیت سن، تأهل و یا خانه اولی بودن وجود ندارد.

سقف تسهیلات موردنظر 200 میلیون ریال است. نرخ سود این تسهیلات در قالب فروش اقساطی، 11 درصد می‌باشد.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت 12 سال درنظر گرفته شده است و همچنین امکان بازپرداخت به دو روش پلکانی و ساده امکا‌ن‌پذیر خواهد بود.

این تسهیلات به ساختمانی تعلق می‌گیرد که حداکثر 30 سال از تاریخ اولین جواز ساخت آن گذشته باشد.

لازم به ذکر است متقاضیان می‌توانند با خرید اوراق ممتاز، تسهیلات بیشتری دریافت نمایند. به منظور خرید اوراق مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک مسکن و یا کارگزاری‌های فرابورس الزامی است.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– سپرده‌گذاری: سپرده‌گذاری برای این طرح به دو صورت امکان‌پذیر است. در حالت اول حداکثر مبلغ سپرده‌گذاری 10 میلیون تومان است و پس از گذشت یک سال امکان دریافت وام وجود دارد. در حالت دوم، حداقل مبلغ سپرده‌گذاری 2.9 میلیون تومان است و پس از گذشت سه سال و نیم امکان دریافت وام وجود دارد.

– ارائه درخواست وام پس از گذشت مدت زمان مذکور

– بررسی شرایط و ارائه مدارک و معرفی تضامین.

   

الف – 3) تسهیلات 1600 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم (ویژه زوجین)؛

 

این تسهیلات مختص زوج‌های تهرانی می‌باشد که اقدام به خرید اولین خانه خود می‌نمایند. محل تخصیص تسهیلات، صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌باشد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

متقاضیان (زوج و زوجه) دریافت تسهیلات حتماً بایستی 18 سال تمام داشته باشند و از درآمد مستقل و مکفی نیز برخوردار باشند. همچنین طی استعلامه که به عمل می‌آید، متقاضیان نباید از تاریخ 01/08/97 به بعد از تسهیلات بانک مسکن و یا سایر امکانات دولتی مانند امتیاز خرید زمین و یا دارایی‌های اینچنینی استفاده کرده باشند. همچنین خانه اولی بودن افراد متقاضی از شروط اساسی است.

افراد مجرد، افرادی که همسر آنان فوت کرده و یا متارکه کرده‌اند نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند در صورتی که دارای درآمد مکفی و مستقل باشند. همچنین طی استعلامه که به عمل می‌آید، فرد نباید از تاریخ 01/08/97 به بعد از تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده باشد. همچنین خانه اولی بودن فرد متقاضی از شروط اساسی است.

سقف تسهیلات 160 میلیون تومان است که به هر یک از زوجین 80 میلیون تومان تعلق می‌گیرد.

دو نوع نرخ سود برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است که براساس نوع عقد تسهیلات و نوع خانه اجرایی می‌گردد. نرخ سود تسهیلات در قالب فروش اقساطی 8 درصد بوده و نرخ سود تسهیلات خرید خانه در بافت فرسوده 6 درصد است.

ملک مورد نظر دارای محدودیت است و نباید بیش از 20 سال از تاریخ صدور جواز ساخت آن گذشته باشد.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت 12 سال می‌باشد و همچنین امکان بازپرداخت به سه روش پلکانی سالانه، پلکانی دوره‌ای و ساده امکا‌ن‌پذیر خواهد بود.

این تسهیلات فقط و فقط یک بار به زوج‌ها تعلق می‌گیرد و امکان تخصیص مجدد آن وجود ندارد.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– نیازی به سپرده‌گذاری نمی‌باشد

– ارائه درخواست وام

– بررسی شرایط و ارائه مدارک (به منظور کنترل و جلوگیری از ایجاد و انباشت مطالبات غیر جاری، توانایی افراد در بازپرداخت تسهیلات با استفاده از مستنداتی همچون صورت حساب بانکی، حکم استخدامی، فیش حقوقی، اجاره‌نامه رسمی، جواز کسب و … بررسی می‌گردد).

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

   

الف – 4) تسهیلات 1000 میلیون ریالی از محل اوراق ممتاز؛

 

محل تخصیص این تسهیلات از محل اوراق ممتاز می‌باشد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

محدودیتی در سن و یا شرایط تأهل (متأهل و یا مجرد بودن افراد) وجود ندارد. حداکثر میزان تسهیلات 100 میلیون تومان است و برای دریافت نیاز به سپرده‌گذاری در بانک ندارد.

نرخ سود تسهیلات به دو صورت است؛ نرخ سود در قرارداد فروش اقساطی 17.5 درصد و درخصوص بافت فرسوده 16 درصد است و حداکثر زمان بازپرداخت نیز 12 سال می‌باشد. لازم به ذکر است تسهیلات به روش‌های ساده، پلکانی سالانه و دوره‌ای قابل پرداخت می‌باشد.

سن ساختمان موردنظر یکی از محدودیت‌های این طرح است؛ در صورتی که از اولین مجوز ساختمانی ملک 25 سال و یا کمتر گذشته باشد، دریافت 100 میلیون وام امکان‌پذیر خواهد بود و در صورت بالاتر بودن سن ساختمان و تا 30 سال، 80 میلیون وام به متقاضی تعلق می‌گیرد.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– ارائه درخواست وام

– بررسی شرایط (متقاضی و ملک) و ارائه مدارک

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

 

 

الف – 5) تسهیلات 2000 میلیون ریالی از محل اوراق (ویژه زوجین)؛

 

حداکثر میزان این تسهیلات 200 میلیون تومان است که از محل اوراق تنها به زوج‌ها اعطا می‌شود و برای هر یک از زوجین 100 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

محدودیتی در سن وجود ندارد و فقط متقاضیان باید متأهل و به صورت زوج باشند. در این نوع تسهیلات که از محل اوراق ممتاز تهیه می‌گردد، الزامی نیست که حتماً زوجین خانه اولی باشند.

سقف تسهیلات 200 میلیون تومان می‌باشد.

نرخ سود تسهیلات به دو صورت است؛ نرخ سود در قرارداد فروش اقساطی 17.5 درصد و درخصوص بافت فرسوده 16 درصد است و حداکثر زمان بازپرداخت نیز 12 سال می‌باشد. لازم به ذکر است تسهیلات به روش‌های ساده، پلکانی سالانه و دوره‌ای قابل پرداخت می‌باشد.

سن آپارتمان یا ساختمان موردنظر دارای محدودیت است و باید کمتر از 25 سال از تاریخ اولین جواز ساخت آن گذشته باشد.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت 12 سال خواهد بود.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– نیازی به سپرده‌گذاری نمی‌باشد

– ارائه درخواست وام

– بررسی شرایط و ارائه مدارک (به منظور کنترل و جلوگیری از ایجاد و انباشت مطالبات غیرجاری، توانایی افراد در بازپرداخت تسهیلات با استفاده از مستنداتی همچون صورت حساب بانکی، حکم استخدامی، فیش حقوقی، اجاره‌نامه رسمی، جواز کسب و … بررسی می‌گردد).

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

 

الف – 6) تسهیلات 2500 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن جوانان؛

 

این تسهیلات بیشتر به منظور تأمین آینده نوجوانان و جوانان امروزی طراحی شده است که در ادامه به طور مفصل به آن پرداخته می‌شود.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

تمام اشخاصی که دارای هجده سال تمام هستند یا دادگاه حکمی مبنی بر رشد و بالغ بودنشان صادر کرده است، می‌توانند برای خود و یا اشخاصی که تحت قیومیت و ولایت دارند حساب پس‌انداز مسکن جوانان افتتاح کنند.

برخورداری از این نوع تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری دارد که باید افراد به مدت 15 سال و ماهانه مبلغ مشخصی را سپرده‌گذاری نمایند. میزان مبلغ سپرده از 50 هزار تومان در هر ماه در سال اول آغاز می‌شود و در سال پانزدهم به 106 هزار تومان در ماه می‌رسد. اگر فردی بخواهد پیش از گذشت 15 سال از تسهیلات استفاده کند، باید سپرده‌گذاری خود را با نرخ و مبلغ بالاتری آغاز کند. همچنین امکان واریز مبلغ یک‌جا در ابتدای هر سال نیز وجود دارد.

سپرده موجود در حساب پس‌انداز مسکن جوانان در هر زمان قابلیت برداشت خواهد داشت به این شرط که مانده موجودی از حد مشخصی که بانک تعیین می‌کند پایین‌تر نیاید.

نرخ سود این تسهیلات در قالب فروش اقساطی 9 درصد می‌باشد. مدت زمان بازپرداخت حداکثر 20 سال خواهد بود. بازپرداخت نیز به دو روش ساده و پلکانی امکان‌پذیر خواهد بود.

مدت زمان سپرده‌گذاری و به بیانی مدت زمان انتظار، 5 تا 15 سال می‌باشد.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– سپرده‌گذاری مداوم با مبلغ مشخص در حساب

– گذشت حداقل 5 سال و حداکثر 15 سال از افتتاح حساب و سپرده‌گذاری

– ارائه درخواست وام و بررسی امتیاز حساب متقاضی

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

   

الف – 7) تسهیلات 120 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن؛

 

تسهیلات 120 میلیون ریالی بیشتر به منظور صرفه‌جویی در زمان به متقاضیان اعطا می‌شود. محل تخصیص این تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن می‌باشد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

محدودیتی در سن و یا شرایط تأهل (متأهل و یا مجرد بودن افراد) وجود ندارد.

حداکثر میزان تسهیلات 120 میلیون ریال می‌باشد و برای دریافت آن نیاز به سپرده‌گذاری در بانک مسکن است. متقاضی باید مبلغ 240 میلیون ریال را به مدت 6 ماه در حساب مربوطه خود به صورت سپرده ذخیره نماید.

نرخ سود این نوع تسهیلات 11 درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن 12 سال می‌باشد. همچنین امکان بازپرداخت به سه روش پلکانی سالانه، پلکانی دوره‌ای و ساده امکا‌ن‌پذیر خواهد بود.

ملک مورد نظر دارای محدودیت است و نباید بیش از 30 سال از تاریخ صدور جواز ساخت آن گذشته باشد.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– سپرده‌گذاری به مبلغ 240 میلیون ریال به مدت 6 ماه

– ارائه درخواست وام

– بررسی شرایط و ارائه مدارک

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

   

ب) تسهیلات خرید خانه در شهرهای بزرگ:

 

برای خرید خانه در شهرهای بزرگ کشور همچون مشهد، اصفهان، شیراز و … که بیش از 200 هزار نفر جمعیت ساکن دارد، 7 نوع تسهیلات ارائه گردیده است که هر کدام منابع و مبالغ مخصوص به خود را دارد.

1- تسهیلات 1200 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم زوجین خانه اولی؛

2- تسهیلات 1600 میلیون ریالی از محل اوراق ممتاز ویژه زوجین؛

3- تسهیلات 600 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم؛

4- تسهیلات 800 میلیون ریالی از محل اوراق ممتاز؛

5- تسهیلات 2100 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز جوانان؛

6- تسهیلات 200 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن؛

7- تسهیلات 120 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن.

 

ب – 1) تسهیلات 1200 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم زوجین خانه اولی؛

 

این تسهیلات بانک مسکن مختص شهروندانی است که در شهرهای بزرگ به غیر از تهران ساکن می‌باشند که اقدام به خرید اولین خانه خود می‌نمایند. محل تخصیص تسهیلات، صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌باشد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

متقاضی دریافت تسهیلات حتماً بایستی 18 سال تمام داشته باشد. افراد مجرد، افرادی که همسر آنان فوت کرده و یا متارکه کرده‌اند نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند در صورتی که دارای درآمد مکفی و مستقل باشند. همچنین طی استعلامه که به عمل می‌آید، فرد نباید از تاریخ 01/08/97 به بعد از تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده باشد. همچنین خانه اولی بودن فرد متقاضی از شروط اساسی است.

افرادی که متأهل هستند می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. لذا شرط نداشتن خانه برای متقاضی و همسر وی بررسی می‌شود. متقاضی و همسر وی همچنین نباید از هیچ‌گونه امکانات دولتی و یا تسهیلات سایر بانک‌ها برای خرید و یا ساخت خانه از تاریخ 01/08/97 استفاده کرده باشند. متأهلین حتما باید خانه اولی باشند.

دو نوع نرخ سود برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است که براساس نوع عقد تسهیلات و نوع خانه اجرایی می‌گردد. نرخ سود تسهیلات در قالب فروش اقساطی 8 درصد بوده و نرخ سود تسهیلات خرید خانه در بافت فرسوده 6 درصد است.

ملک مورد نظر دارای محدودیت است و نباید بیش از 20 سال از تاریخ صدور جواز ساخت آن گذشته باشد.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت 12 سال می‌باشد و همچنین امکان بازپرداخت به دو روش پلکانی و ساده امکا‌ن‌پذیر خواهد بود.

حداکثر مبلغ تسهیلات 120 میلیون تومان است (برای هر یک از زوجین 60 میلیون تومان).

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– ارائه درخواست وام پس از گذشت مدت زمان مذکور

– بررسی شرایط و ارائه مدارک و معرفی تضامین.

   

ب – 2) تسهیلات 1600 میلیون ریالی از محل اوراق ممتاز ویژه زوجین؛

 

حداکثر میزان این تسهیلات 160 میلیون تومان است که از محل اوراق ممتاز تنها به زوج‌ها اعطا می‌شود و برای هر یک از زوجین 80 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

محدودیتی در سن وجود ندارد و فقط متقاضیان باید متأهل و به صورت زوج باشند. در این نوع تسهیلات که از محل اوراق ممتاز تهیه می‌گردد، الزامی نیست که حتماً زوجین خانه اولی باشند.

سقف تسهیلات 160 میلیون تومان می‌باشد.

نرخ سود تسهیلات به دو صورت است؛ نرخ سود در قرارداد فروش اقساطی 17.5 درصد و درخصوص بافت فرسوده 16 درصد است و حداکثر زمان بازپرداخت نیز 12 سال می‌باشد. لازم به ذکر است تسهیلات به روش‌های ساده، پلکانی سالانه و دوره‌ای قابل پرداخت می‌باشد.

سن آپارتمان یا ساختمان موردنظر دارای محدودیت است و باید کمتر از 25 سال از تاریخ اولین جواز ساخت آن گذشته باشد.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت 12 سال خواهد بود.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– نیازی به سپرده‌گذاری نمی‌باشد

– ارائه درخواست وام

– بررسی شرایط و ارائه مدارک (به منظور کنترل و جلوگیری از ایجاد و انباشت مطالبات غیر جاری، توانایی افراد در بازپرداخت تسهیلات با استفاده از مستنداتی همچون صورت حساب بانکی، حکم استخدامی، فیش حقوقی، اجاره‌نامه رسمی، جواز کسب و … بررسی می‌گردد).

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

   

ب – 3) تسهیلات 600 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم؛

 

تسهیلات 600 میلیون ریالی بیشتر به منظور صرفه‌جویی در زمان به متقاضیان اعطا می‌شود. محل تخصیص این تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن می‌باشد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

متقاضی دریافت تسهیلات حتماً بایستی 18 سال تمام داشته باشد. افراد مجرد، افرادی که همسر آنان فوت کرده و یا متارکه کرده‌اند نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند در صورتی که دارای درآمد مکفی و مستقل باشند. همچنین طی استعلامه که به عمل می‌آید، فرد نباید از تاریخ 01/08/97 به بعد از تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده باشد. همچنین خانه اولی بودن فرد متقاضی از شروط اساسی است.

افرادی که متأهل هستند می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. لذا شرط نداشتن خانه برای متقاضی و همسر وی بررسی می‌شود. متقاضی و همسر وی همچنین نباید از هیچ‌گونه امکانات دولتی و یا تسهیلات سایر بانک‌ها برای خرید و یا ساخت خانه از تاریخ 01/08/97 استفاده کرده باشند. متأهلین حتما باید خانه اولی باشند.

حداکثر میزان تسهیلات 600 میلیون ریال می‌باشد و برای دریافت آن نیاز به سپرده‌گذاری در بانک مسکن است. متقاضی باید حداکثر مبلغ 30 میلیون تومان را به مدت 12 ماه (دو دوره 6 ماهه) در حساب مربوطه خود به صورت سپرده ذخیره نماید. همچنین امکان سپرده‌گذاری با حداقل 10 میلیون تومان و با دوره انتظار 36 ماهه (6 دوره 6 ماهه) نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

نرخ سود این نوع تسهیلات به دو صورت درنظر گرفته شده است. در قرارداد فروش اقساطی نرخ بهره 8 درصد و در بافت فرسوده نرخ بهره 6 درصد می‌باشد.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن 12 سال می‌باشد. همچنین امکان بازپرداخت به سه روش پلکانی سالانه، پلکانی دوره‌ای و ساده امکا‌ن‌پذیر خواهد بود.

ملک مورد نظر دارای محدودیت است و نباید بیش از 20 سال از تاریخ صدور جواز ساخت آن گذشته باشد.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– سپرده‌گذاری با توجه به حداقل‌ها و حداکثرهای تعیین شده

– ارائه درخواست وام

– بررسی شرایط و ارائه مدارک

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

   

ب – 4) تسهیلات 800 میلیون ریالی از محل اوراق ممتاز؛

 

تسهیلات 80 میلیون تومانی از جمله مواردی است که برای شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها یا شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شده است.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

هیچ‌گونه محدودیت سنی و یا شرایط تأهل برای برخورداری از این نوع تسهیلات وجود ندارد.

سقف تسهیلات 80 میلیون تومان است.

نرخ سود این نوع تسهیلات به دو صورت درنظر گرفته شده است. در قرارداد فروش اقساطی نرخ بهره 17.5 درصد و در بافت فرسوده نرخ بهره 16 درصد می‌باشد.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن 12 سال می‌باشد. همچنین امکان بازپرداخت به سه روش پلکانی سالانه، پلکانی دوره‌ای و ساده امکا‌ن‌پذیر خواهد بود.

ملک مورد نظر دارای محدودیت است و نباید بیش از 25 سال از تاریخ صدور جواز ساخت آن گذشته باشد. در صورتی که ملک دارای سنی در حدود 25 تا 30 سال داشته باشد، سقف تسهیلات به 60 میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

این تسهیلات نیازی به سپرده‌گذاری ندارد.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– ارائه درخواست وام

– بررسی شرایط و ارائه مدارک

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

   

ب – 5) تسهیلات 2100 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن جوانان؛

 

این تسهیلات بیشتر به منظور تأمین آینده نوجوانان و جوانان امروزی طراحی شده است که در ادامه به طور مفصل به آن پرداخته می‌شود.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

تمام اشخاصی که دارای هجده سال تمام هستند یا دادگاه حکمی مبنی بر رشد و بالغ بودنشان صادر کرده است، می‌توانند برای خود و یا اشخاصی که تحت قیومیت و ولایت دارند حساب پس‌انداز مسکن جوانان افتتاح کنند.

برخورداری از این نوع تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری دارد که باید افراد به مدت 15 سال و ماهانه مبلغ مشخصی را سپرده‌گذاری نمایند. میزان مبلغ سپرده از 50 هزار تومان در هر ماه در سال اول آغاز می‌شود و در سال پانزدهم به 106 هزار تومان در ماه می‌رسد. اگر فردی بخواهد پیش از گذشت 15 سال از تسهیلات استفاده کند، باید سپرده‌گذاری خود را با نرخ و مبلغ بالاتری آغاز کند. همچنین امکان واریز مبلغ یک‌جا در ابتدای هر سال نیز وجود دارد.

سپرده موجود در حساب پس‌انداز مسکن جوانان در هر زمان قابلیت برداشت خواهد داشت به این شرط که مانده موجودی از حد مشخصی که بانک مسکن تعیین می‌کند پایین‌تر نیاید.

نرخ سود این تسهیلات در قالب فروش اقساطی 9 درصد می‌باشد. مدت زمان بازپرداخت حداکثر 20 سال خواهد بود. بازپرداخت نیز به دو روش ساده و پلکانی امکان‌پذیر خواهد بود.

مدت زمان سپرده‌گذاری و به بیانی مدت زمان انتظار، 5 تا 15 سال می‌باشد.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– سپرده‌گذاری مداوم با مبلغ مشخص در حساب

– گذشت حداقل 5 سال و حداکثر 15 سال از افتتاح حساب و سپرده‌گذاری

– ارائه درخواست وام و بررسی امتیاز حساب متقاضی

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

   

ب – 6) تسهیلات 200 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن؛

 

این تسهیلات از سوی بانک مسکن و تا سقف 20 میلیون تومان از محل صندوق پس‌انداز مسکن به متقاضیان اعطا می‌شود که در ادامه به ارائه جزئیات این طرح پرداخته می‌شود.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

تمامی افرادی که به سن قانونی رسیده باشند می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

حداکثر میزان تسهیلات 20 میلیون تومان است.

برای برخورداری از این نوع تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری می‌باشد. به دو صورت می‌توان سپرده‌گذاری انجام داد که عبارت است از حداکثر 10 میلیون تومان برای دوره یک‌ساله و مورد دوم سپرده‌گذاری حداقل 2.9 میلیون تومان به مدت سه و نیم سال.

نرخ سود این تسهیلات در قالب فروش اقساطی 11 درصد می‌باشد.

مدت بازپرداخت 12 سال است و بازپرداخت به روش‌های ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره‌ای امکان‌پذیر می‌باشد.

ساختمان موردنظر دارای محدودیت بوده و نباید بیش از 30 سال از تاریخ صدور اولین جواز کسب آن گذشته باشد.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– سپرده‌گذاری مداوم با مبلغ مشخص در حساب

– ارائه درخواست وام و بررسی امتیاز حساب متقاضی

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

   

ب – 7) تسهیلات 120 میلیون ریالی از محل صندوق پس‌انداز مسکن

 

این تسهیلات از سوی بانک مسکن و تا سقف 12 میلیون تومان از محل صندوق پس‌انداز مسکن به متقاضیان اعطا می‌شود که در ادامه به ارائه جزئیات این طرح پرداخته می‌شود.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

تمامی افرادی که به سن قانونی رسیده باشند می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

حداکثر میزان تسهیلات 12 میلیون تومان است.

برای برخورداری از این نوع تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری می‌باشد. باید متقاضی مبلغ 24 میلیون تومان را به مدت 6 ماه در حساب خود سپرده‌گذاری نماید.

نرخ سود این تسهیلات در قالب فروش اقساطی 11 درصد می‌باشد.

مدت بازپرداخت 12 سال است و بازپرداخت به روش‌های ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره‌ای امکان‌پذیر می‌باشد.

ساختمان موردنظر دارای محدودیت بوده و نباید بیش از 30 سال از تاریخ صدور اولین جواز کسب آن گذشته باشد.

* مراحل دریافت تسهیلات:

– افتتاح حساب

– سپرده‌گذاری مداوم با مبلغ مشخص در حساب

– ارائه درخواست وام و بررسی امتیاز حساب متقاضی

– پس از احراز شرایط فوق، معرفی ضامنین آخرین مرحله است.

   

سوالات متداول:

1- هر فرد حداکثر از چند طرح تسهیلاتی می‌تواند استفاده نماید؟ بسته به نوع طرح‌هایی که هر فرد ثبت نام می‌کند، می‌تواند از سایر طرح‌ها نیز بهره‌مند گردد. به عنوان مثال تسهیلاتی که نیاز به سپرده‌گذاری دارند دارای محدودیت خاصی در استفاده از سایر طرح‌ها نیستند و فقط تسهیلاتی که از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به افراد تعلق می‌گیرد دارای محدودیت است و نباید پیش از برخورداری از آن از سایر طرح‌ها استفاده کرده باشند. معمولاً تسهیلاتی که مبالغ کمتری را پوشش می‌دهند دارای محدودیت کمتری هستند و افراد به دفعات می‌توانند از آنها استفاده نمایند.

2- ضامن باید دارای چه شرایطی باشد؟ شرایط نهایی ضامن و تعداد آن‌ها را شعبه موردنظر بانک مسکن تعیین می‌کند ولی از آن‌جایی که مبالغ تسهیلات این بانک عمدتاً زیاد است، بانک درخصوص ضامن سخت‌گیری‌های زیادی اعمال می‌کند و در اکثر مواقع تنها کارمندان و بازنشستگان دولتی دارای گواهی کسر از حقوق با دامنه درآمد معین و مناسب، قابل قبول می‌باشند.

3- آیا افراد مجرد و خانه اولی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؟ بله به غیر از طرح زوجین، بقیه طرح‌ها قابلیت استفاده دارند.

 

چالش‌های مفید:

با توجه به تنوع زیاد و شناور بودن اقساط این طرح‌ها، هر فرد می‌تواند برحسب توانایی و نیاز خود اقدام به اخذ تسهیلات مدنظر خود کند. از طرفی دیگر به ازای هر میزان مبلغ از سپرده‌گذاری و یا خرید اوراق تا زمان دریافت سپرده، به میزان مبلغ متمرکز شده برحسب قوانین طرح‌های تسهیلاتی سود موردنظر به آن سپرده تعلق خواهد گرفت. همچنین به میزان بالا بودن مبلغ تسهیلات، بازپرداخت بلندمدت اقساط طرح‌ها کمک شایانی به وام‌گیرندگان می‌کند. وام مسکن جوانان یکی از طرح‌هایی است که می‌تواند اندوخته بسیار خوبی برای آینده جوانان باشد و بهتر است سایر بانک‌ها نیز به ارائه خدمات این چنینی بپردازند.

   

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی