بانک ایران زمین در تاریخ 24/12/1389 با صدور مجوز بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران در اداره ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و در تاریخ 25/12/1389 سهام این بانک وارد فرابورس ایران شد. بانک ایران زمین توسط گروهی از افراد فعال در بخش‌های اقتصادی از جمله متخصصان امور بانکی، جامعه مهندسی، فرهنگیان، بخش تولیدی و خدماتی، جامعه پزشکی و تعاونگران تشکیل شد. سرمایه بانک در حدود مبلغ 4000 میلیارد ریال و تعداد سهم‌های بانک در فرابورس 4 میلیارد سهم عادی و با نام می‌باشد.

یکی از ویژگی‌های بانک ایران زمین که سبب متمایز شن آن نسبت به سایر بانک می‌شود رویکرد دانش محوری آن است که از بانکداری سنتی فراتر رفته و باعث میشود علاوه بر حفظ حقوق سپرده‌گذاران و صاحبان سهام، تحولات محیطی را در ساختاربندی خدمات و محصولات خود در نظر بگیرد.

در این بخش به بررسی تسهیلات طرح سلامت این بانک پرداخته خواهد شد.

تسهیلات ویژه – طرح سلامت:

یکی از تسهیلات این بانک در قالب طرح سلامت جهت ارائه به مراکز بهداشتی، درمانی و پزشکی بخش خصوصی می‌باشد، که بدون در نظر گرفتن میانگین حساب و با هدف ارائه خدمات مالی به این گروه تخصیص داده می‌شود تسهیلات طرح سلامت از اولویت‌های بانک ایران زمین می‌باشد.

شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلینیک‌ها، مراکز پاراکلینیکی، توانبخشی، ترک اعتیاد، روانپزشکی و روانشناسی، گفتار درمانی، اپتومتری، دامپزشکی، درمانگاه‌ها و شرکت‌های واردکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی که مرتبط با خدمات درمانی و بهداشتی هستند این تسهیلات را دریافت می‌کنند.
  • پزشکان فاقد مجوز طب و پرستاران از دریافت این تسهیلات محروم هستند.
  • تسهیلات طرح سلامت در قالب عقد مشارکت مدنی ارائه می‌گردد.
  • حداکثر زمان بازپرداخت اقساط 36 ماه است.
  • این وام در قبال ارائه وثیقه ملک مسکونی و دو نفر پزشک معتبر قابل اتخاذ می‌باشد.