کتاب اعتبارسنجی و کاربردهای آن در سال 2002 توسط سه نویسنده به نام‌های Lyn. Thomas، David. Edelman و Jonathan. Crook در امریکا نگاشته شده است.

اعتبارسنجی یکی از موفق‌ترین کاربردهای تحقیقات آماری، عملیاتی و مدل‌سازی است که در بانکداری و سایر فعالیت‌های مالی از آن استفاده می‌شود و با گذشت زمان تعداد تحلیلگرانی که علاقمند به فعالیت در این حوزه هستند در حال افزایش است. ولیکن هنوز جایگاه اعتبارسنجی مانند سایر مباحث مالی همچون روش‌های ارتقای سود و یا نحوه قیمت‌گذاری در میان عموم روشن و واضح نیست؛ ولیکن نمی‌توان نقش حیاتی آن در سلامت سیستم‌های مالی را نادیده انگاشت چرا که از ابتدایی‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک مالی نیز هست. کتاب حاضر در ابتدا به تشریح و توضیح نظریه اساسی و بنیادی توسعه اعتبارسنجی می‌پردازد و سپس اجزای مختلف اعتبارسنجی، نحوه عملکرد بخش‌ها و جوانب مختلف آن را بیان می‌کند.

این کتاب در 14 فصل نوشته شده است که از مهم‌ترین بخش‌های آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تاریخچه و فلسفه اعتبارسنجی،

نحوه عملکرد فرآیند اعتبارسنجی،

چرخه‌های اقتصادی و الگوهای قرض‌دهی و قرض‌گیری،

اعتبارسنجی و روش‌های آماری کاربردی در ساخت کارت‌های اعتباری،

روش‌های غیرآماری برای توسعه کارت‌های اعتباری،

مدل‌های اعتبارسنجی رفتاری در بازپرداخت،

سنجش کارایی کارت‌های اعتباری،

و …

کتاب موردنظر را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:

http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=8EE850F820A7B9C1E2C3A65EA2AC2759