مطالب اخیر

P2P از واژه انگلیسی Peer to Peer به معنی نظیر به نظیر و یا  همتا گرفته شده است. P2P راهی برای اعطای وام از یک سری اشخاص به سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نظیر مشاغل است.