مطالب اخیر

eLEND یکی از انواع موسسات تأمین منابع مالی خرید مسکن در جهان است. این موسسه متعهد به ارائه خدمات مداوم و اختصاصی در زمینه معرفی گزینه‌های مقرون به صرفه جهت تأمین مالی خرید خانه برای خریداران بار اول و سایر مالکان می‌باشد.