مطالب اخیر

این کتاب ویرایش دوم کتاب محبوبی است که در سال 2003 منتشر شد. در عنوان کتاب آورده شده است که  این کتاب مختص بانک‌ها و موسسات اعتباری و وام‎دهندگانی است که نیاز دارند به صورت کاراتر و عمیق‌تر با چگونگی نحوه کارکرد رتبه‌بندی اعتباری در طول چرخه حیات وام آشنا شوند. این کتاب در سال […]