مطالب اخیر

بالاخره پس از کش و  قوس های فراوان، طرح گواهی اعتبار مولد (گام) در روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن ماه با همکاری چهار بانک تجارت، ملی، صادرات و ملت، با ظرفیت اولیه ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار، شروع به فعالیت کرد.