مطالب اخیر

بزرگترین پایگاه داده شهر و شهرنشینی در جهان، موسسه نامبئو، در سال جاری مشابه دوره‌های پیشین، در گزارشی باکیفیت‌ترین شهرهای جهان را بر اساس شش شاخص، رتبه‌بندی کرده است.