مطالب اخیر

طبق اعلام وزارت کار ، بابت تسهیلات حمایتی کرونا یی که به متقاضیان داده می‌شود میزان وثیقه‌های سنگینی دریافت نمی‌شود و با توجه به مبالغ دریافتی میزان وثیقه‌ها نیز متقارن خواهد بود.