مطالب اخیر

بانک مرکزی فرانسه با بیان این موضوع که اگر شرایط به همین صورت ادامه یابد و قابل کنترل باشد می توان میزان کاهش رشد اقتصادی در سال پیش رو را تا 10 درصد ارتقا دهیم ؛که این مقدار نسبت به پیش بینی های 11 درصدی دولت امیدوار کننده است.

تاکنون به 19 میلیون 360 هزار و 648 سرپرست خانوار یارانه بگیر با همکاری نظام بانکی به ویژه حوزه اعتباری تسهیلات یک میلیون تومانی پرداخت شده است و برای مواردی که امکان واریز تسهیلات نبوده است، با همکاری که با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام گرفته در هفته آتی برخی از این خطاها اصلاح و واریز تسهیلات صورت میگیرد.

با توجه به شرایط موجود و نامناسب بودن اقتصاد کشورهای اروپایی، شاخص‌های بورسی نیز تضعیف شده‌اند. در وال استریت، هر سه شاخص مهم بورسی امریکا با توجه به ریزش همه شاخص‌ها در سطح‌های پایین‌تری نسبت به روز قبل بسته شدند.

  • 1
  • 2