مطالب اخیر

وام ازدواج از جمله‌ وام‌های پرتقاضا می‌باشد که در لایحه بودجه سال آینده مبلغ 50 میلیون برای آن درنظر گرفته شده بود اما کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد داد این وام برای سال آینده به 100 میلیون تومان افزایش یابد.