مطالب اخیر

بانک‌ها در جهت هدف‌گذاری برای ارتقای کفایت سرمایه بایستی کاهش دارایی‌های موزون به ریسک خود را در دستور کار خود قراردهند. برای نمونه مثلا ضریب مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری 50 درصد است و ضریب مطالبات از دولت صفر درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین تسهیلات با وثایقی که ضریب ریسک بالاتری دارد می تواند حجم و قدر مطلق دارایی موزون به ریسک اعتباری بانک ها را افزایش دهند.