مطالب اخیر

بانک توسعه تعاون، کسب‌وکارهایی که به علت شیوع ویروس کرونا، قادر به انجام تعهدات ناشی از صدور چک‌ها نبوده‌اند را مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی ناشی از برگشت چک نمی‌کند.