مطالب اخیر

در این مطلب به معرفی نسخه دوم کتاب مقدس اعتبارسنجی میپردازیم. در این کتاب نویسنده به جزئیات مدل‌ها پرداخته و تمرکز اصلی کتاب بر روی محاسبات و پیچیدگی‌های ریسک اعتباری مشتریان خرد و کسب و کارها کوچک قرار دارد.

این کتاب دنباله نسخه محبوب Credit Scoring Toolkit که به گفته برخی ها کتاب مقدس اعتبارسنجی است، می‌باشد. در مقدمه کتاب آورده شده است که Credit Scoring Toolkit بیشتر به بررسی کلیات مباحث می‌پردازد و وارد جزئیات و ریزه کاری‌ها نمی‌شود در عوض در  این نسخه نویسنده بیشتر به جزئیات مدل‌ها پرداخته به طوریکه این […]