مطالب اخیر

در روزهای گذشته مدیران بانک‌های کشور توافق کردند که از روز یکم اردیبهشت امسال، نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر از 15% نشود. این تصمیم در سطوح اقتصادی دیگر نیز از جمله بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.

بانک مرکزی اعلام کرده است که برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد، اما برخی بانک‌ها که تاکنون بیش از رقم مصوب شورای پول و اعتبار، سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند، در حال کاهش نرخ سود سپرده و نزدیک‌ کردن آن به نرخ مصوب هستند.