مطالب اخیر

اعتبارسنجی یکی از موفق ترین کاربردهای تحقیقات آماری، عملیاتی و مدل سازی است که در بانکداری و سایر فعالیت های مالی از آن استفاده می شود و با گذشت زمان تعداد تحلیل گرانی که علاقمند به فعالیت در این حوزه هستند در حال افزایش است.