مطالب اخیر

طبق گزارش CNN بیزینس، اقتصاد ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا، در طول پنج ماه گذشته 0.9 درصد کوچک شده است. همچنین این کشور در سه ماهه اول سال 2020 در مقایسه با سه ماهه اول سال 2019 نیز رشد منفی 3.4 درصدی را تجربه کرده است.