مطالب اخیر

با شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، مشکلات عدیده‌ای برای کل نظام‌های سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی حادث گردیده و مضرات زیادی در پی داشته است. طبق گزارش بانک جهانی و موسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ، ترکیه و چین از جمله کشورهایی هستند که در صورت تداوم شرایط حاضر، کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهند نمود.