مطالب اخیر

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای اجرائی شدن ماده 21 مکرر قانون صدور چک، توسط بانک مرکزی و کل شبکه بانکی ایجاد شده است و مفاد این ماده از روز بیست ودوم آذر ماه سال جاری در کل کشور اجرا خواهد شد. 

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه امسال حدود هشت میلیون و چهارصد فقره چک به ارزش یکصد و ده هزار میلیارد تومان در کل شبکه بانکی صادر شده است.