مطالب اخیر

طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص آمار چک‌های وصول شده عادی و رمزدار در کل کشور، بیش از 808 هزار فقره چک رمزدار با ارزشی معادل 1230 هزار میلیارد ریال طی آذر ماه وصول شده است.