مطالب اخیر

محمدحسین حسین‌زاده، مدیرعامل بانک رسالت،ضمن معرفی بانک رسالت به عنوان بانکی کمک رسان به کسب و کارهای خرد و خانگی، از تمرکز این بانک برای تولید در شهرهای کوچک و روستاها و مصرف در شهرهای بزرگ خبر داد.